Monthly Archives: April 2021

Quy trình các bước cấp căn cước công dân 2021 (Tp. Dĩ An, Bình Dương)

Các bước cấp căn cước công dân 2021

  Lịch tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước tại Thành phố Dĩ An Update 02/2022. Công An Thành Phố Dĩ An tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân tất cả các ngày trong tuần kể cả Chủ Nhật và Ngày Lễ. Địa điểm: Trụ sở công an Thành Phố Dĩ An – […]

Đối tượng, thủ tục và lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân 2021 tại TP. Dĩ An – Bình Dương

lệ phí làm căn cước công dân 2021

Lịch tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước tại Thành phố Dĩ An Update 02/2022. Công An Thành Phố Dĩ An tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân tất cả các ngày trong tuần kể cả Chủ Nhật và Ngày Lễ. Địa điểm: Trụ sở công an Thành Phố Dĩ An – Địa […]